Huiskamer van Waarder
 

Over Ons

Missie en visie

Het bestuur van de Huiskamer van Waarder heeft als doel een ruimte te bieden voor iedereen uit Waarder  en omgeving om elkaar te ontmoeten.

Dit wordt gerealiseerd door vrijwilligers die activiteiten organiseren en door het bestuur die hierin een ondersteunende functie heeft.

Zij voert tevens het financieel beleid en beheert het gebouw.

Het beleid voor de komende jaren is gericht op het meer bekendheid geven van de mogelijkheden die de Huiskamer van Waarder biedt voor activiteiten en voor de mogelijkheden van (ver)huur. Financieel gezien is de Huiskamer van Waarder grotendeels afhankelijk van subsidies. Het financieel beleid is erop gericht dat er jaarlijks geen winsten of verliezen ontstaan en dat de afhankelijkheid van subsidies zal afnemen.

Conform de statuten genieten de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hun in de uitoefening van hun functie gemaakte redelijke onkosten.

 

 

Map